top of page
1.png

ABOUT ME

White on Black.png

Kongaroo - 香港袋鼠台


屬於香港人開設嘅澳洲資訊交流平台。我哋一班居澳港人會係呢到為香港人分享第一手報道,當中包括澳洲社會熱話同埋最新資訊,當然仲唔少得吃喝玩樂等等精彩嘅內容。無論你已經係澳洲生活抑或對澳洲生活感到有興趣嘅香港人,我哋都希望可以提供最新同埋最全面嘅澳洲資訊,幫助你哋融入同埋了解澳洲嘅生活文化。 

KONGAROO

Hongkongers,

Australian

CONTACT ME

  • YouTube

Thanks for submitting!

Black on Transparent.png
bottom of page